The website setup is a bit unusual, as a part of the LEO-6G launch preparations.
Welcome to Pressiton, have a nice day.


Our Offices, including the futuristic ones :)


PressitOn® XAI University Poland PressXAI-MindTM
Artificial Intelligence and Quantum Programming
Raczynski Palace, Golden Stream 42-253, Poland
Regon: 357022893 NIP: 6121338379
Registration Date: 13.09.2019
Swift Code: BPKOPLPW
Bank: PKOBP, ul. Powstańców 4, 00-030 Warsaw, Poland
Account Number: PL 16 1020 1013 0000 0902 0419 0443


PressitOn® Global Ltd. Global Management Centre
Dąbrowskiego 6, 42-202 Częstochowa, Poland
Regon: 0000355529 NIP: 5732797377
Registration Date: 15.04.2010
Swift Code: BPKOPLPW
Bank: PKOBP, NMP 19, 42-200 Czestochowa, Poland
Account Number: PL 19 1020 1664 0000 3102 0562 3543PressitOn® Earth Globe Governance Centre
The Equilibrium Point: from Plato to Eco
Registration Number: Algebraic series of events
Registration Date: Big Bank(g)

PressitOn® Venus Space Governance Centre
The Equilibrium Point: luxury, beauty, peace, love and harmony
Registration Number: 000001 PressXAI®
Registration Date: First look there


The PressXAI-GDPTM currency, which will save the Earth: PressXAI-Covid-Shop
All medical supplies donors are eligible to participate, please contact us: press.travel@ai.pressiton.com


"When Your country needs You, fight
without thinking much about it,

to make sure that Your country will protect You,
when You need it..."

Adrian W. Pasieka Ikane.__________________________________________________________________________________________________________


W języku polskim:
PressXAI University Droga do Nagrody Nobla

PressXAI University wzór umowy darowizny
PressXAI University dane do przelewu


KONTAKT:
adrian.pasieka@ai.pressiton.com

"Kiedy kraj Cię potrzebuje, walcz,
bez ucieczki myślami do raju,
aby wiedzieć że jesteś go wart,
kiedy Ty,
będziesz potrzebować kraju."
Adrian W. Pasieka Ikane.
PressXAI-Cyber Security
PressXAI-Satellite Trading
PressXAI-Fusion
PressXAI-LEO-6G
Our Offices
PressXAI-Voter
Lisp Billionaires Club
Lungs Public Scanners
PressXAI-Green Bank
PressXAI-Project Management
PressXAI-Exchange Direct Listing
PressXAI-Exchange Methodology