The website setup is a bit unusual, as a part of the LEO-6G launch preparations.
Welcome to Pressiton, have a nice day.___________________________________________________________________________________________________

Każda wpłata jest jednakowo ważna. Dziękujemy. Do zobaczenia w zdrowej i nowoczesnej Polsce : ).

OPCJA PIERWSZA - szybki transfer:______________________________________________________________________________________________________

OPCJA HIGH-TECH:

Wpłata z użyciem logowania SSH - pierwsza taka formuła w Polsce, przeznaczona dla specjalistów IT.

To pierwsza taka formuła w Polsce, przeznaczona dla specjalistów IT.

Wersja deweloperska:
ssh login: press.travel@pressitoncloud.com PressXAI
ssh hasło: (na prośbę dewelopera, prosimy o kontakt press.travel@ai.pressiton.com)

Po zalogowaniu przez ssh wprowadź hasło do systemu: '(ray day)
Kliknij na 6 - "udziel wsparcia PressXAI University na zdrową i nowoczesną Polskę".
Należy użyć CTRL - (minus) lub CTRL + w celu pomniejszenia lub powiększenia ekranu.


_______________________________________________________________________________________________________

OPCJA ŁATWA:

WPŁATA PRZELEWEM TRADYCYJNYM

Pressiton Artificial Intelligence and Quantum Programming University

Umowa darowizny kwoty pieniężnej zawarta w w dniu ...................

pomiędzy:.................................................zwanym dalej Darczyńcą,

a Pressiton XAI University
Adres: Pałac Raczyńskich, Kościuszki 9, 42-253 Złoty Potok, Polska
Bank: PKOBP, ul. Powstańców 4, 00-030 Warsaw, Poland
Numer konta: PL 16 1020 1013 0000 0902 0419 0443
Regon: 357022893 NIP: 6121338379

kontakt: wojciech.pasieka@ai.pressiton.com
telefon: +48 600 918 678

zwanym dalej Obdarowanym.


§ 1
1. Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanemu kwotę pieniężną w wysokości:

..........................................

a Obdarowany oświadcza, że niniejszą darowiznę przyjmuje.


2. Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do przeznaczenia przedmiotu darowizny na wsparcie rozwoju Polski w zakresie sztucznej inteligencji oraz nauk kwantowych, w celu zbudowania zdrowego i nowoczesnego kraju.


§ 2
Zmiany umowy pod rygorem nieważności powinny nastąpić w formie pisemnej.


§ 3
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Darczyńcy i Obdarowanego.


Podpis Darczyńcy         Podpis obdarowanego

.............................          .............................


__________________________________________________________________________________________________________

Adnotacja:

Pierwsza siedziba Pressiton XAI University znajduje się w należącym do Skarbu Państwa Pałacu Raczyńskich, który wymaga renowacji. Współpracując z nami przyczyniają się Państwo do ochrony Polskiego Dziedzictwa Kulturowego.

W następnym etapie planowane jest zbudowanie nowoczesnego ośrodka B+R.

https://www.pressiton.com/ines3/?module=golden_stream_paradise_pl_PL

PressXAI-Cyber Security
PressXAI-Satellite Trading
PressXAI-Fusion
PressXAI-LEO-6G
Our Offices
PressXAI-Voter
Lisp Billionaires Club
Lungs Public Scanners
PressXAI-Green Bank
PressXAI-Project Management
PressXAI-Exchange Direct Listing
PressXAI-Exchange Methodology