The website setup is a bit unusual, as a part of the LEO-6G launch preparations.
Welcome to Pressiton, have a nice day.


Pressiton Artificial Intelligence and Quantum Programming University

Nazwa beneficjenta: PRESSITON XAI University

Adres: Pałac Raczyńskich, Kościuszki 9, 42-253 Złoty Potok, Polska

Bank: PKOBP, ul. Powstańców 4, 00-030 Warsaw, Poland

Numer konta: PL 16 1020 1013 0000 0902 0419 0443

Regon: 357022893 NIP: 6121338379

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Pierwsza siedziba Pressiton XAI University znajduje się w należącym do Skarbu Państwa Pałacu Raczyńskich, który wymaga renowacji. Współpracując z nami przyczyniają się Państwo do ochrony Polskiego Dziedzictwa Kulturowego.

W następnym etapie planowane jest zbudowanie nowoczesnego ośrodka B+R.

https://www.pressiton.com/ines3/?module=golden_stream_paradise_pl_PL

PressXAI-Cyber Security
PressXAI-Satellite Trading
PressXAI-Fusion
PressXAI-LEO-6G
Our Offices
PressXAI-Voter
Lisp Billionaires Club
Lungs Public Scanners
PressXAI-Green Bank
PressXAI-Project Management
PressXAI-Exchange Direct Listing
PressXAI-Exchange Methodology